Uniq Care är en verksamhet med sociala insatser och ett unikt sätt att arbeta för att stärka våra barn och ungdomar, samt göra de delaktiga i samhället. Genom våra samarbetspartners så erbjuder vi de rätta förutsättningarna för att våra barn och ungdomar skall få en meningsfull vardag och en personlig utveckling som kommer vara avgörande för deras välmående och framtida liv, som i förlängningen gör positiva avtryck i samhället i stort.

Vår filosofi bygger på att våra barn och ungdomar skall få en trygg bas med engagerade vuxna omkring sig som hjälper de att utvecklas.

Uniq Care är en verksamhet med sociala insatser och ett unikt sätt att arbeta för att stärka våra barn och ungdomar, samt göra de delaktiga i samhället. Genom våra samarbetspartners så erbjuder vi de rätta förutsättningarna för att våra barn och ungdomar skall få en meningsfull vardag och en personlig utveckling som kommer vara avgörande för deras välmående och framtida liv, som i förlängningen gör positiva avtryck i samhället i stort.

Vår filosofi bygger på att våra barn och ungdomar skall få en trygg bas med engagerade vuxna omkring sig som hjälper de att utvecklas.

Kontakta oss:

Uniq Care erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem i hela Sverige till barn och ungdomar med olika behov. Vi tar även emot ungdomar med särskilda behov inom områden som psykosocial problematik, missbruk och hedersrelaterad problematik.

Vi lägger stor vikt vid att samverka med socialtjänst, skola, god man, samt jour- och familjehemmet för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för de barn och ungdomar som omfattas av vår verksamhet.

Uniq Care erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem i hela Sverige till barn och ungdomar med olika behov. Vi tar även emot ungdomar med särskilda behov inom områden som psykosocial problematik, missbruk och hedersrelaterad problematik.

Vi lägger stor vikt vid att samverka med socialtjänst, skola, god man, samt jour- och familjehemmet för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för de barn och ungdomar som omfattas av vår verksamhet.

Kontakta oss: