JOURHEM

Barn och ungdomar som behöver placeras akut. Meningen med jourhem är att ungdomen ska stanna en kortare tid. Socialtjänsten ska utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet och ungdomen i det långa loppet.

JOURHEM

Barn och ungdomar som behöver placeras akut. Meningen med jourhem är att ungdomen ska stanna en kortare tid. Socialtjänsten ska utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet och ungdomen i det långa loppet.

FAMILJEHEM

Familjehem är en mer långsiktig lösning till skillnad från jourhemsplacering. Där barnet eller ungdomen kan bo en kortare tid eller flera år.

FAMILJEHEM

Familjehem är en mer långsiktig lösning till skillnad från jourhemsplacering. Där barnet eller ungdomen kan bo en kortare tid eller flera år.

AKTIVITET

På Uniq Care matchar vi varje barn eller ungdom till att påbörja någon form av aktivitet inom föreningslivet eller kulturlivet för att få en meningsfull vardag. Ta en titt på våra samarbetspartners och hör av er till oss så skall vi hjälpa er att finna rätt aktivitet för barnet eller ungdomen.

AKTIVITET

På Uniq Care matchar vi varje barn eller ungdom till att påbörja någon form av aktivitet inom föreningslivet eller kulturlivet för att få en meningsfull vardag. Ta en titt på våra samarbetspartners och hör av er till oss så skall vi hjälpa er att finna rätt aktivitet för barnet eller ungdomen.

UTBILDNING

Vi erbjuder utbildning till våra familjehem, uppdragsgivare samt andra aktörer som är i behov utav verktyg, metoder och förhållningssätt för att utvecklas och göra ett effektivt arbete för våra barn och ungdomar.

UTBILDNING

Vi erbjuder utbildning till våra familjehem, uppdragsgivare samt andra aktörer som är i behov utav verktyg, metoder och förhållningssätt för att utvecklas och göra ett effektivt arbete för våra barn och ungdomar.