Vår vision är att med hjälp av vårt unika sätt att arbeta stärka individen till att uppnå autonomi för att bli en del utav samhället.

Vi på Uniq Care vill skapa ett tryggt och värdigt liv för alla. Våra barn och ungdomar är framtidens stjärnor, vi vill ge dem liknande resurser och möjligheter som andra barn och ungdomar i Sverige för att lyckas. Vår verksamhet syftar till att se barnens och ungdomarnas erfarenheter och genomförandekraft som resurser för deras fortsatta resa in i det svenska samhället.

Med hjälp av våra samarbetspartners så erbjuder Uniq Care ett brett kontaktnät inom föreningslivet och kulturlivet för att hjälpa våra barn och ungdomar att kombinera skola med en aktivitet eller sysselsättning för att uppnå bästa resultat i livet.

Vårt förhållningssätt är lösningsfokuserat där vi tror på att varje människa har inneboende resurser för att lyckas, men som kan behöva stöd för att upptäcka och stärka dessa.

Förutom vårt unika sätt att arbeta så följer vi ett par teoretiska utgångspunkter som genomsyrar vårt arbete.

BBIC

Barns behov i centrum Barnens behov kartläggs, sammanställs och följs upp för att få till en så effektiv handläggning som möjligt.

KASAM

KASAM (Känsla av sammanhang) skall hjälpa oss att förstå vilka faktorer som kan få livet att fungera trots motsättningar.