Uniq Care grundades 2016 av socionomen Makan Irani. Han har flera års erfarenhet från Socialtjänsten som socialsekreterare, flyktinghandläggare, barn- och familjehemssekreterare. Makan har även under årens gång arbetat inom behandlingshem och som kurator på Fryshuset. Han har genomgått flera utbildningar inom socialt arbete såsom BBIC-utbildning, Motiverande samtal (MI) samt konflikthantering.

Makan har en gedigen fotbollsbakgrund som spelare och har spelat i flera klubbar runtom i Sverige. Tack vare detta innehar han ett stort kontaktnät inom föreningslivet i Sverige.

Uniq Care har i dagsläget samarbete med flera olika föreningar i Sverige. Dessa samarbeten är till för att stötta våra barn och ungdomar att komma ut i samhället, ge de förutsättningar till att bygga ett socialt nätverk som gynnar deras personliga utveckling.

Målet är att ge barn och unga som lever under komplexa förhållanden och destruktiva miljöer en ljusare framtid.

Uniq Care är professionella och ställer höga krav på sig själva och sina uppdragsgivare för att uppnå bästa möjliga resultat.